อาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

เปิดการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 12

เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวะศึกษา เปิดการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 12 “พิษณุโลกเกมส์ ประจำปี 2560 ซึ่ง วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน

 

 

   เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวะศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 12 “พิษณุโลกเกมส์” ท่ามกลางคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาจากสถาบันสังกัดอาชีวะศึกษาจาก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 77 จังหวัด มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนหลายพันคน ซึ่งบรรยากาศในพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ สุดอลังการ

     นายจีระพงษ์ หอมสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ปี 2560 ได้กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ได้จัดการศึกษาด้านสายอาชีพ ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี นอกจากจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีความชำนาญด้านวิชาการ และวิชาชีพแล้ว ซึ่งอันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังคำกล่าวที่ว่า “อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ ” นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ จิตใจ และสติปัญญาให้มีความสมบูรณ์ครบกระบวนการอีกด้วย

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษาขึ้นต่อเนื่องทุกปี ทั้งในระดับอาชีวะศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่28 สิงหาคม 2560-3 กันยายน 2560 ที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนนักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีจิตแจ่มใสร่าเริงเบิกบาน ร่างกายแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เป็นผู้รับผิดชอบ มีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขัน มีทั้งสิ้น 10 ชนิดกีฬา