อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

ปั่นรักษ์ ปั่นรู้ ส่งเสริมออกกำลังกายเสริมความรู้

เทศบาลนครพิษณุโลก ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยจัดกิจกรรมการปั่นรักษ์ ปั่นรู้ศึกษาธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในชุมชน สร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ชื่นชอบการปั่น

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่โรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปราง อ.เมืองพิษณุโลก นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในกิจกรรมปั่นรักษ์ ปั่นรู้ ตามโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน หรือ เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี ขึ้น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน พร้อมทั้งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ไปพร้อมๆ กับการปั่นจักรยาน

 

 นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่ากิจกรรมปั่นรักษ์ ปั่นรู้ ตามโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน หรือ เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี ได้จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่ 4 แล้วปัจจุบันมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 180 ราย โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่ามะปราง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมปั่นไปศึกษาเรียนรู้การปลูกสวนป่านิเวศ ที่คลังน้ำมัน ปตท.พิษณุโลก และเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษหมู่ 8 บ้านบึงพระ

 

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวอีกว่า โดยกิจกรรมการปั่นจุดแรกนั้นน้องๆนักเรียนและประชาชน จะปั่นไปเที่ยวชมสวนป่านิเวศ ที่สามารถปลูกป่าใจกลางเมือง คืนธรรมชาติในเนื้อที่ 1 ไรเศษ ของคลังน้ำมัน ปตท.พิษณุโลก ตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ มีต้นไม้พื้นเมืองน้อยใหญ่กว่า 30 ชนิด ขึ้นปกคลุมพื้นที่สวยงาม มีสัตว์ที่อาศัยตามธรรมชาติในพื้นที่แห่งนี้นานาชนิดที่น่าศึกษา ส่วนจุดที่ 2 เป็นที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษหมู่ 8 บ้านบึงพระ ตามระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร โดยมีนางอังควิภา อดิศักดิ์วัฒนา ประธานกลุ่มฯ ให้การต้อนรับ และให้ความรู้แก่ผู้ปั่น ซึ่งที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนปลอดสารพิษแห่งนี้ เริ่มต้นจากความคิดของปัญหาโรคภัยต่างๆ ที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการปลูกผักสวนครัวเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญ กระทั่งสู่เรียนรู้วิธีปลูกผักสวนครัวปลอดสาร แบบไล่รุ่น ที่ปัจจุบันทำเงินเข้ากลุ่มปีละหลายแสนบาท สำหรับโครงการปั่นรักษ์ ปั่นรู้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างแรงจูงใจให้ประชาชน นำจักรยานมาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเพิ่มการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติได้อีกด้วย