อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

ละครอิงประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดพิษณุโลกจัดแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ ประกอบการแสดง แสงสี เสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอน "แผ่นดินพระองค์ดำ" ในวันที่ 17-19 มกราคม 2561

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 17 -19 มกราคม 2561  ที่ับริเวณวัดวิหารทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ทางจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จัดแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ ประกอบการแสดง แสงสี เสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอน "แผ่นดินพระองค์ดำ" เป็นวันแรก ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและงานกาชาดจ.พิษณุโลกประจำปี 2561 เป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ส่งเสริมด้านการศึกษา พระราชประวัติ และวีรกรรมของพระองค์ท่าน ซึ่งอำนวยการแสดงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสำหรับการแสดงจำนวน 13 องก์ เริ่มจากการประสูติของพระองค์ท่าน เสด็จเป็นองค์ประกัน ณ กรุงหงสาวดี และ ทรงประกาศอิสรภาพ ในฉากสุดท้าย

ซึ่งทุกวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 (บางตำราว่า ปี พ.ศ. 2136) เดิมนั้นกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายนของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่านได้ตรวจสอบ และพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกล่าว ทางราชการยังคงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทยต่อไป จนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี