อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

ครูพิษณุโลก กว่า 2,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตร

เนื่องใน 'วันครู' ประจำปี 2561 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” พร้อมอย่างยิ่งใหญ่

 

 

    เมื่อเวลา 07.29 น.วันนี้ (16 ม.ค.61) ที่บริเวณหน้าหอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สำนักงาน กศน. ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ จำนวน 62 รูป เนื่องในวันครู ประจำปี 2561 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเพื่อเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ

    สำหรับการจัดงานวันครูเพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ในปีนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดงานภายใต้หัวข้อการจัดว่า “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนได้รำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ตามวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งส่งเสริมความสามัคคี

    นอกจากนี้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ยังได้มอบเกียรติบัตร รางวัลให้แก่ครูผู้สอนดีเด่น ครูดีไม่มีอบายมุข และผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 103 ราย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติครูที่เป็นแบบอย่างที่ดี.