อาทิตย์, มกราคม 21, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

ผู้แทนพระองค์มอบถุงพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์

ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ตำบลวังอิทก และตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

 

 

    วันนี้ ( 10 พฤศจิกายน 2560 ) เวลา 11.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ท.ฐิตะฐาน สุขศรี เป็นผู้แทนพระองค์เป็นผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน และถุงพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ ไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ของตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ ที่ศาลาการเปรียญวัดกระทุ่มยอดน้ำ โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ พร้อมร่วมมอบถุงพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 683 ครอบครัว

    ต่อมาในเวลา 13.00 น. พล.ท.ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลท่านางงาม จำนวน 864 ครอบครัว ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้มารับมอบสิ่งของพระราชทานด้วย

    สำหรับในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาอำเภอบางระกำเป็นพื้นที่รองรับน้ำที่ไหลจากแม่น้ำยมเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นไร่นาบ้านเรือนราษฎร เป็นเวลานานกว่า 2-3 เดือน โดยขยายเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้นส่งผลให้พื้นที่ตำบลวังอิทก ตำบลบางระกำ ตำบลปลักแรต ตำบลหนองกุลา ตำบลพันเสา ตำบลบ่อทอง ตำบลบึงกอก ตำบลท่านางงาม ตำบลชุมแสงสงคราม และตำบลคุยม่วง ถูกน้ำท่วมจำนวน 10 ตำบล 73หมู่บ้าน บ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วมจำนวน 4,205 ครัวเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งสิ้น 14,393 คน ซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดพิษณุโลกและอำเภอบางระกำได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม อย่างต่อเนื่อง