อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

เปิดการประกวดพระเครื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดการประกวดพระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ชิงถ้วยเกียรติยศ มูลนิธิมิลราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อหารายได้มอบให้เป็นสาธารณกุศล

 

 

 

     เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ต.ท่าทอง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุปผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดการประกวดพระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ชิงถ้วยเกียรติยศ มูลนิธิมิลราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยทางคณะกรรมการการจัดประกวดพระเครื่อง ได้พร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อหารายได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักเรียนโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม จำนวน 100 ทุน และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปมอบให้กับกาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบให้กับมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมทำบุญสร้างพระอุโบสถวัดศรีสง่าเจริญพร ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี และมอบให้กับทางโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา

    นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่า เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในกลุ่มนักอนุรักษ์ และสะสมพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์แล้วว่า พระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ คือสิ่งสมมติแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอริยสงฆ์ที่ชาวพุทธเคารพบูชา และยังเป็นการสืบสานสายสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดี สร้างความรักความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในกลุ่มที่รักและชื่นชอบพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานในครั้งนี้ทำให้ทราบว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วทั้งหมด จะนำไปมอบให้สาธารณกุศล ทุนการศึกษาและโรงเรียนวัดศรีรัตนารามซึ่งยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางคณะกรรมการการจัดงานได้มีจิตสาธารณกุศลให้กับสังคม