อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

ประชามติออนไลน์ พิษณุโลก :: ข่าวสังคม ::

ละครอิงประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดพิษณุโลกจัดแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ ประกอบการแสดง แสงสี เสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอน "แผ่นดินพระองค์ดำ" ในวันที่ 17-19 มกราคม 2561

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 17 -19 มกราคม 2561  ที่ับริเวณวัดวิหารทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ทางจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จัดแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ ประกอบการแสดง แสงสี เสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอน "แผ่นดินพระองค์ดำ" เป็นวันแรก ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและงานกาชาดจ.พิษณุโลกประจำปี 2561 เป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ส่งเสริมด้านการศึกษา พระราชประวัติ และวีรกรรมของพระองค์ท่าน ซึ่งอำนวยการแสดงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสำหรับการแสดงจำนวน 13 องก์ เริ่มจากการประสูติของพระองค์ท่าน เสด็จเป็นองค์ประกัน ณ กรุงหงสาวดี และ ทรงประกาศอิสรภาพ ในฉากสุดท้าย

ซึ่งทุกวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 (บางตำราว่า ปี พ.ศ. 2136) เดิมนั้นกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายนของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่านได้ตรวจสอบ และพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกล่าว ทางราชการยังคงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทยต่อไป จนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี

 

ครูพิษณุโลก กว่า 2,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตร

เนื่องใน 'วันครู' ประจำปี 2561 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” พร้อมอย่างยิ่งใหญ่

 

 

    เมื่อเวลา 07.29 น.วันนี้ (16 ม.ค.61) ที่บริเวณหน้าหอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สำนักงาน กศน. ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ จำนวน 62 รูป เนื่องในวันครู ประจำปี 2561 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเพื่อเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ

    สำหรับการจัดงานวันครูเพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ในปีนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดงานภายใต้หัวข้อการจัดว่า “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนได้รำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ตามวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งส่งเสริมความสามัคคี

    นอกจากนี้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ยังได้มอบเกียรติบัตร รางวัลให้แก่ครูผู้สอนดีเด่น ครูดีไม่มีอบายมุข และผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 103 ราย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติครูที่เป็นแบบอย่างที่ดี.

 

บ้านร่องกล้าหนาวจัดอีกรอบแม่คะนิ้งเกาะเต็มยอดหญ้า

เกิดแม่คะนิ้งเกาะตามยอดหญ้าที่บ้านใหม่ร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย สภาพอากาศกลับมาหนาวจัดอีกรอบ

 

 

          เช้าวันที่ 16 มกราคม 2561 ความกดอากาศสูงจากจีนที่แผ่ปกคลุมไทยตอนบนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 13 มกราคมจนถึงวันนี้เป็นต้นมา เช้าวันนี้ที่บ้านใหม่ร่องกล้า ม.10  ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก หมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมใจกลางอช.ภูหินร่องกล้า ที่ระดับความสูง 1,400 เมตร สภาพอากาศได้กลับมาหนาวจัดอีกรอบ เช้านี้อุณหภูมิปกติอยู่ที่ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิบนยอดหญ้าเมื่อนำเทอโมมิเตอร์ไปวางไว้ ปรากฏว่า ถึงขั้นติดลบ และได้เกิดแม่คะนิ้ง หรือ น้ำค้างแข็งเกาะบนยอดหญ้าหลายจุด โดยเฉพาะบริเวณหุบเขากลางหมู่บ้าน ที่เช้านี้สภาพอากาศเอื้ออำนวย ลมไม่แรง ทำให้นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาพักแรมเพื่อไปยลซากุระบานบนภูลมโล ได้สัมผัสกับอากาศหนาวจัดและได้ชมแม่คะนิ้งเกาะที่ยอดหญ้า

             อนึ่ง บ้านใหม่ร่องกล้า มักจะเกิดแม่คะนิ้ง หรือ น้ำค้างแข็งเป็นประจำ ด้วยอยู่ในที่สูง และตัวหมู่บ้านอยู่ในหุบเขา แต่ก็ต้องขึ้นกับสภาพอากาศด้วย หากลมแรงมาก ก็จะไม่เห็นน้ำค้างแข็งเกาะยอดหญ้า สำหรับฤดูนาวปีนี้ ได้เกิดแม่คะนิ้งที่บ้านร่องกล้าครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 และต่อเนื่องมาถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 จากนั้น สภาพอากาศไม่หนาวจัด กระทั่งมาถึงวันนี้จึงเกิดแม่คะนิ้งอีกหนึ่งครั้ง  พิษณุโลก เกิดแม่คะนิ้งเกาะตามยอดหญ้าที่บ้านใหม่ร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย สภาพอากาศกลับมาหนาวจัดอีกรอบ

   

ประชาชนแห่ชมพระจันทร์เต็มดวงซุปเปอร์ฟูลมูนเคียงคู่เจดีย์หลวงวัดราชบูรณะ

ประชาชนชาวเมืองพิษณุโลก ต่างตื่นตาชมดวงจันทร์เต็มดวงซุปเปอร์ฟลูมูน ตามจุดต่างๆ ทั้งที่เคียงคู่มหาเจดีย์หลวง วัดราชบูรณะ และบริเวณแม่น้ำน่าน ซึ่งมีความสวยงามมาก ต่างใช้กล้องและโทรศัพท์มือถือถ่ายเก็บไว้

 

 เมื่อเวลา 18.40 น. วันที่ 2 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ได้เกิดปรากฏการณ์พระจันทร์เต็มดวง หรือ ซุปเปอร์ฟูลมูน เป็นครั้งแรกของปี 2561 ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ของปีที่แล้วเป็นอย่างมาก สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันตก ตรงข้ามกับเจดีย์หลวงของวัดราชบูรณะ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ต่างมีประชาชนจำนวนมากที่มาวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจกันเป็นประจำทุกวันในช่วงเย็นและหัวค่ำ บางคนก็พาครอบครัวมานั่งรับประทานอาหาร และเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและพระจันทร์ค่อยๆ โผล่ขึ้นมาทีละนิด เป็นจังหวะพอดิบพอดีที่พระจันทร์ดวงโตขนาดใหญ่อยู่เคียงคู่กับเจดีย์หลวงของวัดราชบูรณะ ที่สวยงาม และบริเวณหลายจุดของแม่น้ำน่าน 

ประชาชนที่มาคอยชมอย่างใจจดใจจ่อต่างหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ขณะที่บางคนก็เตรียมกล้องดิจิตอลพร้อมเลนส์เทเลโฟโต้ หรือเลนส์ซูม ออกมาถ่ายบันทึกภาพพระจันทร์เต็มดวงที่ครั้งนี้ถือว่าใกล้โลกที่สุดในรอบปี 2561 ถือเป็นฤกษ์ดีของการต้อนรับปีใหม่อีกด้วย.

 

เทศบาลเตรียมปรับปรุงระบบประปาเน้นคุณภาพการผลิตและควบคุมน้ำสูญเสีย

เทศบาลนครพิษณุโลก จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เทศบาลพบสื่อมวลชน โดยนำคณะสื่อมวลชน สังกัด วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ศึกษาดูงานระบบผลิตและควบคุมน้ำสูญเสีย ที่การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ 

 

 

 

          เทศบาลนครพิษณุโลก เตรียมปรับปรุงระบบประปาใหม่ทั้งหมด โดยเน้นเรื่องคุณภาพการผลิต และควบคุมน้ำสูญเสีย และเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ไปสู่ประชาชนมีความรวดเร็วและตรงตามข้อมูลที่ปรากฏ จึงจัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เทศบาลพบสื่อมวลชน โดยนำคณะสื่อมวลชน สังกัด วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ศึกษาดูงานระบบผลิตและควบคุมน้ำสูญเสีย ที่การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่บริการด้านประปา ใกล้เคียงกับตัวเมืองพิษณุโลกมากที่สุด

          นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศบาลนครพิษณุโลก กล่าวว่า ระบบประปาเทศบาลนครพิษณุโลก มีพื้นที่บริการอยู่ภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก หรือเขตตัวเมืองด้านใน ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญและมีอาคารบ้านเรือนประชาชนตั้งอยู่อย่างหนาแน่น การให้บริการด้านน้ำประปาของเทศบาลนครพิษณุโลก ประสบปัญหาในเรื่องความทั่วถึงมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากพิษณุโลกมีการเติบโต มีอาคารบ้านเรือน มีคอนโดมิเนียม เกิดขึ้นหลายแห่ง ในขณะที่กำลังการผลิตน้ำประปายังเท่าเดิม แม้ว่าเทศบาลนครพิษณุโลกจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อและโรงสูบน้ำดิบมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่เพียงพอ

          ที่สำคัญ จากระบบประปาที่มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี ทำให้การซ่อมบำรุงรักษาทำได้ยากและมีน้ำสูญเสียจากท่อแตกท่อรั่วใต้ดิน ในจุดที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ ทำให้ปริมาณและแรงดันน้ำที่ส่งไปตามท่อสู่บ้านเรือนประชาชน ไม่เต็มประสิทธิภาพ เกิดปัญหาน้ำไหลอ่อน น้ำมีความขุ่น และมักจะเกิดท่อแตกบ่อยครั้งมากขึ้นจากอายุการใช้งาน

          เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปาเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครพิษณุโลก จึงริเริ่มโครงการสำรวจและเปิดรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน ซึ่งผลที่ได้เป็นดังนี้

 

• ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำประปา 3 แห่ง

1. สถานีจ่ายน้ำประปาฝ่ายผลิต (วัดโพธิญาณ)

2. สถานีจ่ายน้ำประปาย่อยวัดใหม่อภัยยาราม

3. สถานีจ่ายน้ำประปาย่อยหลังศูนย์สุขภาพชุมชนประชาอุทิศ

 

• อาคารโรงสูบจ่ายน้ำแรงสูง

• เครื่องสูบน้ำขนาด 500 ลบม./ชม. จำนวน 2 แห่ง

• ถังเก็บสำรองน้ำขนาด 2,000 ลบม. จำนวน 2 แห่ง

• ท่อเมนน้ำประปายาว 55,008 เมตร

     (ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 300 ล้านบาท)

 

 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

“โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและระบบท่อจ่ายน้ำประปาเทศบาลนครพิษณุโลก”

เมื่อวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2559

- ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาจากพื้นที่ชุมชนทั้ง 4 โซน เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น รวม 1,070 คน

- ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับปรุงระบบประปาโดยการกู้เงินเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงในครั้งเดียว ร้อยละ 81.4  

- ประชาชนมีความเห็นว่าควรปรับปรุงระบบประปาโดยนำผลกำไรมาใช้ในการปรับปรุงแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละส่วน ร้อยละ 17.3

- มีประชาชนแสดงความคิดเห็นอื่นๆ ร้อยละ 1.3

 

 และเพื่อให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนตรงตามข้อมูลที่ปรากฏ เทศบาลนครพิษณุโลก จึงจัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เทศบาลพบสื่อมวลชน ขึ้น เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560  ที่การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่บริการด้านประปา ใกล้เคียงกับตัวเมืองพิษณุโลกมากที่สุด นำโดย นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศบาลนครพิษณุโลก นำคณะสื่อมวลชน สังกัด วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ศึกษาดูงานระบบผลิตและควบคุมน้ำสูญเสีย โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่ง จากนายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการประปาฯ และนายปฎิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาเชียงใหม่ บรรยายสรุปพร้อมนำดูระบบการผลิต การจ่ายน้ำประปา และศูนย์ควบคุมน้ำสูญเสีย เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการเผยแพร่ข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชนต่อไป

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL