อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

อบจ.พิษณุโลก ซ่อมแซมถนน ที่หนองกระท้าว

อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับเกรดและซ่อมแซมถนนให้แก่ชาว ต.หนองกระท้าว – ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย

 

 

    เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายจำลอง หมีดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอนครไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับเกรดผิวถนนที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่หมู่ 16 บ้านบางยางพัฒนา กับหมู่ที่ 22 บ้านเนินพลวง ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก รวมระยะทาง 200 เมตร ภายหลังได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระท้าวเพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเนื่องจากไม่มีงบประมาณมาดำเนินการซ่อมแซมถนนดังกล่าวที่กำลังทรุดโทรมอย่างหนักสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบางยางพัฒนาที่เดินทางมาส่งบุตรหลานของตนเองอย่างยากลำบาก รวมถึงประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาอีกด้วย

 

ซึ่งภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยให้นักเรียนและประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้เครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับเกรดพื้นผิวถนนและซ่อมสร้างถนนดินยกระดับที่บริเวณพื้นที่หมู่ 6 บ้านนาหนอง ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 6 บ้านน้ำลัด ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก รวมระยะทาง 7 กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งสองหมู่บ้านได้สัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้น