อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

กลุ่มรถตู้พิษณุโลกยื่นหนังสือขอปรับใช้กฎระเบียบรถตู้สาธารณะ

กลุ่มผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะไม่ประจำทาง กว่า 20คันในจังหวัดพิษณุโลกรวมกลุ่มกันยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการใช้กฎระเบียบรถตู้สาธารณะไม่ประจำทาง หมวดป้าย 30ถึง 36 (ป้ายเหลือง)

 

 

 

เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 กลุ่มผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะไม่ประจำทางหมวดป้าย 34- 36 ในจังหวัดพิษณุโลกกว่า 20 คัน มีนายบุญเชิด  แก้วศรี  เป็นแกนนำ ได้รวมกลุ่มยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เรื่องขอความอนุเคราะห์ปรับใช้กฎระเบียบรถตู้สาธารณะไม่ประจำทาง หมวดป้าย 30 ถึง 36 โดยแยกหมวดการใช้งานตามจริง

โดยนายบุญเชิด กล่าวว่า ทั้งนี้เนื่องจากกฎระเบียบรถตู้สาธารณะที่บังคับใช้ ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพคนขับรถตู้ในปัจจุบัน  โดยมีประเด็นความเดือดร้อน 11 ข้อ คือ  1.การบังคับให้ติดตั้งเครื่องรูดบัตร gps จำกัดความเร็วที่ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเหมาะสมกับรถขนส่งรถบัสทั่วไปจึงขอให้มีการทบทวนปรับเปลี่ยนระดับความเร็วให้เหมาะสมกับรถตู้บริการเชิงพาณิชย์ ซึ่งกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทำให้ลูกค้าบางกลุ่มหันไปใช้บริการรถรับจ้างที่ไม่ถูกประเภทมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  2.ปัญหาเรื่องการใช้ช่องทางเดินรถซึ่งบังคับให้วิ่งเลนซ้ายสุดทั้งที่ถนน 2-3 ช่องทางจราจรความปลอดภัยมีจริงหรือไม่ 3.ปัญหาเรื่องการจำกัดเวลาในการทำงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับลูกค้าที่ใช้บริการ  4.ปัญหาเรื่องการใช้ความเร็วไม่สอดคล้องกับสภาพการจราจร  5. ปัญหาเรื่องการเรียกเก็บภาษีจากกรมสรรพากร 6. ปัญหาเรื่องการชำระค่าปรับ โดนจับที่จังหวัดไหนให้สามารถจ่ายค่าปรับได้ที่จังหวัดอะไรก็ได้  7.ปัญหาของคนที่มีรถมากกว่า 1 คันแต่ไม่เกิน 2-3 คัน ที่จะเข้าระบบให้ถูกต้องควรหาแนวทางแก้ไข  8. ปัญหาเรื่องการตรวจสอบ gps ทุกคนสามารถรู้ได้หมดว่าเราอยู่จุดไหนซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่เนื่องจากลูกค้าที่ใช้บริการบางกลุ่มอาจมีอาชีพที่ไม่ต้องการเปิดเผยสถานที่อยู่  9.ปัญหาเรื่องการแต่งกาย  10.ปัญหาเรื่องการลงสมุดบันทึกการเดินทาง และ 11.ปัญหาเรื่อง wifi จึงอยากให้ทางจังหวัดช่วยพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีความชัดเจนและถูกต้อง

 ซึ่งนายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อม นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงมารับหนังสือและจะได้นำข้อร้องเรียนนำเสนอให้ส่วนกลางพิจารณาแก้ไข เพราะบางเรื่องเป็นมาตรการที่ออกจากส่วนกลางจึงต้องให้ทางส่วนกลางแก้ไข ต่อไป