พุธ, พฤศจิกายน 22, 2017
   
Text Size

ค้นหาข่าว

ประชามติออนไลน์ พิษณุโลก :: ข่าวการเมือง ::

จัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นายก อบจ.พิษณุโลกพร้อมคณะ เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือ  

 

 

 

       เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายธีรเดช นรัตถรักษา นิติกรชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมี พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ร่วมสัมมนา 17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ นักการเมือง องค์กรตรวจสอบ และภาคเอกชนในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 200 คน

 

ทั้งนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และทุกภาคส่วนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะมาประมวลผลเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนการปฏิรูประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป สำหรับในการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในครั้งนี้จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันคิด วิเคราะห์ และแสดงพลังการมีส่วนร่วม,แนวคิดของประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและกลไกลสำคัญในการปฏิรูปประเทศด้านการต่อต้านการทุจริต, เป็นการยกระดับธรรมมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นกลไกลขับเคลื่อนร่วมกันเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการทุจริต การบริการภาครัฐ เป็นต้น

 

อบจ.พิษณุโลก ซ่อมแซมถนน ที่หนองกระท้าว

อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับเกรดและซ่อมแซมถนนให้แก่ชาว ต.หนองกระท้าว – ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย

 

 

    เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายจำลอง หมีดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอนครไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับเกรดผิวถนนที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่หมู่ 16 บ้านบางยางพัฒนา กับหมู่ที่ 22 บ้านเนินพลวง ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก รวมระยะทาง 200 เมตร ภายหลังได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระท้าวเพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเนื่องจากไม่มีงบประมาณมาดำเนินการซ่อมแซมถนนดังกล่าวที่กำลังทรุดโทรมอย่างหนักสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบางยางพัฒนาที่เดินทางมาส่งบุตรหลานของตนเองอย่างยากลำบาก รวมถึงประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาอีกด้วย

 

ซึ่งภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยให้นักเรียนและประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้เครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับเกรดพื้นผิวถนนและซ่อมสร้างถนนดินยกระดับที่บริเวณพื้นที่หมู่ 6 บ้านนาหนอง ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 6 บ้านน้ำลัด ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก รวมระยะทาง 7 กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งสองหมู่บ้านได้สัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

รองผบ.ตร.มอบนโยบายตำรวจภาค 6 เน้นป้องปรามจับเร็วยิ่งช่วงพระราชพิธี

            พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 6 โดยเฉพาะในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

          เมื่อเวลา 8.30 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค 6 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 6 เพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้มีประสิทธิภาพ ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนและสร้างความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำชับให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัย งานด้านการจราจรที่บริเวณพระเมรุมาศจำลองและซุ้มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 6 ระหว่างวันที่ 13-29 ตุลาคม นี้ นอกจากนี้ยังกำชับให้กวาดล้างอาชญากรรม กวาดล้างหนี้นอกระบบเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากการข่มขู่จากเจ้าหนี้นอกระบบและเข้มงวดจับกุมความผิดที่เกี่ยวกับการแข่งรถในทางสาธารณะ พร้อมจัดระเบียบสังคมและสถานบริการด้วย

            ซึ่ง พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้สั่งกำชับเป็นพิเศษให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดเรื่องการป้องปรามอาชกญากรรมและหากเกิดเหตุก็จับให้เร็ว พร้อมขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนหากทราบมีการกระทำความผิดด้านอาชญากรรม การก่อความไม่สงบ ให้ช่วยแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบจะได้ดำเนินการจับกุมได้ทันท่วงที และได้มีการประสานกับทางเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง ร่วมกันตรวจตราความสงบเรียบร้อยอีกด้วย

   

กระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขส่วนกลาง

ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

 

     นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Operation Center : OC) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เพื่อเป็นศูนย์ประสานกับกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร  กองแพทย์หลวง โรงพยาบาลเหล่าทัพ โรงพยาบาลสังกัด มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน  แพทยสภา มูลนิธิ และจิตอาสา ในการจัดหน่วยแพทย์ดูแลผู้ร่วมพระราชพิธีและประชาชน ทั้งบริเวณมณฑลพิธี 21 จุด ริ้วขบวน พระเมรุมาศจำลอง-ซุ้มดอกไม้จันทน์ 113 จุด เป็นจุดปฐมพยาบาล ทีมกู้ชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง พร้อมรถพยาบาล ระบบการส่งต่อ-ส่งกลับผู้ป่วย รวมทั้งประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของทุกจังหวัดตลอดงานพระราชพิธี

    ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการของศูนย์ปฏิบัติการ (OC) ส่วนกลาง มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้ง 12 เขตสุขภาพ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินเป็นเลขานุการ นอกจากนั้น นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ณรงค์  อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ สำหรับภารกิจของ OC ประกอบด้วย ภารกิจตระหนักรู้และประเมินสถานการณ์ (SAT) ภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ ภารกิจประสานงานและเลขานุการ ภารกิจสื่อสารความเสี่ยง ภารกิจปฏิบัติการ ภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง ภารกิจการเงินและงบประมาณ และเทคโนโลยีการสื่อสาร

   สำหรับการดำเนินงานภารกิจในพื้นที่ต่างจังหวัด จะเปิดศูนย์ปฏิบัติการ (OC) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้บัญชาการ รับผิดชอบการบริหารจัดการ  จัดทีมแพทย์ประจำจุดพระราชพิธี รถพยาบาล โรงพยาบาลรับ-ส่งต่อ และประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการอบรมจิตอาสาด้านการแพทย์ พร้อมให้การดูแลประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธี และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ผู้บริหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัด อยู่ประจำในพื้นที่ ช่วงระยะเวลางานพระราชพิธี ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 

 

โฆษกรัฐบาลยืนยันวันหยุดราชการพิเศษ ครม. มีมติให้วัน 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการเพียงวันเดียว

โดยกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดประจำปี และขยายเวลาการไว้ทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกไปอีก 15 วัน จาก 13 ต.ค. 2560 จนไปถึงวัน 27 ต.ค. 2560

 

 

    พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องเกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในคราวประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เสนอ ดังนี้
                    1. ให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการเพียงวันเดียว เนื่องจากในวันพุธที่ 25 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันออกพระเมรุมาศก่อนวันถวายพระเพลิง และวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันต่อเนื่อง คณะกรรมการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร คณะกรรมการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศ และคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ ได้วางแผนรองรับครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัตินั้น เนื่องจากการปฏิบัติงานในพิธีช่วงก่อน และหลังวันที่ 26 ตุลาคม เป็นการปฏิบัติราชการ จึงให้หน่วยงานเจ้าสังกัดพิจารณาผ่อนผัน หากจะต้องใช้เวลาราชการเพื่อการเดินทาง และเตรียมการตามสมควร
             ส่วนวันที่ 13 ตุลาคม คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นวันหยุดประจำปีไปแล้ว
                       2. ขยายเวลาการไว้ทุกข์ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเดิมเคยมีประกาศกำหนดระยะเวลา 1 ปี โดยขยายจากวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2560 จนไปถึงวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 อันเป็นวันเก็บพระบรมอัฐิ รวมเวลา 15 วัน
               3. ให้สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานที่ทำการของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 รวมเวลา 15 วัน
               4. ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกทุกข์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
               5. ให้เริ่มเก็บผ้าระบาย ป้ายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ตามสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
              6. ให้ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือและซักซ้อมทำความเข้าใจสถานบันเทิง และสถานีโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ งดหรือลดกิจกรรมบันเทิงในเดือนตุลาคมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
              7. ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งประชาชนทั่วไปได้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วนั้น โดยที่ยังมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนเข้าใจว่าผู้มีคุณสมบัติที่สามารถสมัครจิตอาสาดังกล่าวจำกัดเฉพาะประชาชนทั่วไป จึงสมควรให้หัวหน้าส่วนราชการขอความร่วมมือข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มิได้รับมอบหมายภารกิจหน้าที่ให้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เข้าร่วมสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาฯ สนามเสือป่า หรือในต่างจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
           พร้อมกันนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จะมีการจัดแถลงข่าวในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติของสื่อมวลชนและประชาชนเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 สำหรับกรณีการจัดกิจกรรมงานรื่นเริงต่าง ๆ ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งจะมีการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ นั้น ขอให้ชะลอไว้ก่อน ส่วนการจัดงานหรือกิจกรรมที่ได้มีการเตรียมการไว้ก่อนแล้ว เช่น งานมงคลสมรส ยังสามารถจัดได้ตามปกติ โดยขอให้จัดในสถานที่ปิด
 

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL