อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

image image image image
สนข. จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก
เปิดให้ประชาชนเล่นน้ำท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน พิษณุโลก เริ่มแล้ว เล่นน้ำท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน นายอำเภอ-นายก อบต.คันโช้ง เปิดให้ประชาชนแช่น้ำ เลือกนั่งซุ้ม 1000 ซุ้ม ห้วง 4 เดือนเต็ม ๆ  คาดปีนี้ ท่องเที่ยวมาเล่นน้ำทะลุ  6 แสนคน
เปิดเทศกาลกินสตอเบอรี ภูหินร่องกล้า โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า ร่วมกับ ชุมชนบ้านใหม่ร่องกล้า ได้จัดเทศกาลกินสตอเบอรี ภูหินร่องกล้า สืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ธนาคารกรุงไทย ออกสินเชื่อ กรุงไทย SME รักกันยาวๆ สนับสนุนวงเงินเพื่อขยายกิจการให้กับผู้ประกอบการ SME อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ผ่อนชำระนาน 10 ปี ปลอดชำระเงินต้น 12 เดือน ให้กู้สูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย วงเงินกู้รวม 2 พันล้านบาท ติดต่อขอสินเชื่อที่สำนักงานธุรกิจทั่วประเทศ ภายใน 30 มิถุนายนนี้

วีดีโอ ข่าว

 VDO

 

   วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ เตรียมจัดประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิกที่จังหวัดกำแพงเพชร

นายวิสิฐา ตั้งจิตนบ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือกสจ. เปิดเผยว่า ทาง กสจ. ได้กำหนดจัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์ พบสมาชิก กสจ. และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ. จังหวัดกำแพงเพชร ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ห้องลิไท  ชั้น 2 โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างเวลา 08.00 -16.00 น. และเชิญลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่เป็นสมาชิก กสจ. และไม่เป็นสมาชิก กสจ. ในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ตาก และนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของการเป็นสมาชิก กสจ. รวมถึงการชี้แจงผลการดำเนินงานของ กสจ. ที่ผ่านมา การตอบข้อซักถามของสมาชิกและเชิญชวนลูกจ้างประจำที่ยังไม่เป็นสมาชิก กสจ. ได้เข้าเป็นสมาชิก กสจ. เพื่อชีวิตที่มั่นคงเมื่อพ้นวัยทำงาน

      ทั้งนี้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการของจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ตาก และนครสวรรค์  ที่สนใจจะเข้าร่วมงานสัมมนาประชาสัมพันธ์ พบสมาชิก กสจ. และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ. สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ กสจ. โทรศัพท์หมายเลข 099 - 0461562

Move
-

การเมือง

Top Headline
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1

โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ฉ5 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   "ด้วย กรมทางหลวงชนบท...

Read More...
ANA เตรียมเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรีและจอภาพส่วนตัวทุกที่นั่งสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

สายการบินออล นิปปอน แอร์เวส์(ANA) สายการบินระดับ 5 ดาวที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เตรียมเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ต...

Read More...
จัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นายก อบจ.พิษณุโลกพร้อมคณะ เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือ...

Read More...
Move
-

สังคม

Top Headline
ละครอิงประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดพิษณุโลกจัดแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ ประกอบการแสดง แสงสี เสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช...

Read More...
ครูพิษณุโลก กว่า 2,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตร

เนื่องใน 'วันครู' ประจำปี 2561 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” พร้อมอย่างยิ่งใหญ่         เมื่อเวลา 07.29 น.วันนี้...

Read More...
บ้านร่องกล้าหนาวจัดอีกรอบแม่คะนิ้งเกาะเต็มยอดหญ้า

เกิดแม่คะนิ้งเกาะตามยอดหญ้าที่บ้านใหม่ร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย...

Read More...
Move
-

การศึกษา

Top Headline
สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดอบรมค่ายวิชาการอังกฤษ ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ม.3

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายอย่างเต็มศักยภาพ  มีเป้าหมายให้ทุกโรงเรียนจะต้องมีผลการทดสอบ...

Read More...
ว่านมหาเมฆสมุนไพรไทยสู่นวัตกรรมกระตุ้นการเจริญของเส้นผม

คนศีรษะล้าน ผมร่วง ผมบาง เตรียมเฮลั่น หลังนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย “ว่านมหาเมฆ” ร่วมกับนักธุรกิจภายใต้ชื่อแบรนด์ “นวัตรา”เห็นผลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน     เมื่อเวลา 10.00 น....

Read More...
สรุปแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก ครั้งที่ 2

กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก และคณะวิศวกรรมศาสตร์...

Read More...
Move
-

กีฬา

Top Headline
 เปิดการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 12

เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวะศึกษา เปิดการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 12 “พิษณุโลกเกมส์...

Read More...
ซักและตากธงชาติไทยผืนใหญ่เตรียมเชียร์ฟุตบอลไทยแมตหน้า

กลุ่มไทยแลนด์ฮาร์ดคอร์ และพิษณุโลกฮาร์ดคอร์  ร่วมใจกันซักธงชาติไทยผืนใหญ่ยักษ์ และนำไปตากเพื่อเตรียมเอาไว้เชียร์...

Read More...
ปั่นรักษ์ ปั่นรู้ ส่งเสริมออกกำลังกายเสริมความรู้

เทศบาลนครพิษณุโลก ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยจัดกิจกรรมการปั่นรักษ์ ปั่นรู้ศึกษาธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในชุมชน...

Read More...
Move
-

อาชญากรรม อุบัติเหตุ

Top Headline
คุณตาวัย 73 ขี่จยย.ถูกกระบะพุ่งชนท้ายเสียชีวิตคาที่

เมื่อเวลา 11.37 น. วันที่ 5 ก.พ. พ.ต.ต.กิตติ  ผึ้งสีใส สว.(สอบสวน) สภ.แก่งโสภา อ.วังทอง...

Read More...
อดีตเพื่อนร่วมวงสุราตีนหนักกระทืบโหดหนุ่มวัย 36 เสียชีวิตดับอนาถ

              หนุ่มใหญ่พบคู่เขม่น นั่งดื่มสุราเข้าไปหาเรื่องก่อนกระทืบก่อนเตะเข้าที่ชายโครงอย่างแรงจนคู่อรินอนเสียชีวิต...

Read More...
ตำรวจภูธรภาค 6 แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรมช่วงปีใหม่เผยภาพรวมดีขึ้น

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรมระหว่างวันที่ 25 ธ.ค.60...

Read More...
Move
-

เศรษฐกิจ

Top Headline
 ชาวตลาดเจริญโรจน์จัดพิธีบวงสรวงขอบคุณเจ้าแม่ที่ให้โชคลาภ 3 ตัวบน

วันที่ 2กุมภาพันธ์ 2561เวลา 18.00น.  ตลาดเจริญโรจน์หมู่ 1ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พ่อค้า...

Read More...
อากาศเย็นปลาแดดเดียวจากบ้านท่าข้ามขายดี

สภาพอากาศหนาวเย็นส่งผลดีต่อกลุ่มผู้ผลิตปลาเกลือ หรือปลาแดดเดียว ที่บ้านท่าข้าม อ.พรหมพิราม...

Read More...
 ม.นเรศวรเตรียมจัดงานแสดง

 “อาภรณ์ 4 มรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น” จับมือ 3 จังหวัด โชว์มรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย                ...

Read More...

ข่าว พาดหัว

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

สถิติผู้เข้าใช้งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1019
mod_vvisit_counterYesterday2016
mod_vvisit_counterThis week1019
mod_vvisit_counterLast week14034
mod_vvisit_counterThis month31215
mod_vvisit_counterLast month47693
mod_vvisit_counterAll days5547476

We have: 30 guests, 2 bots online
Your IP: 54.80.1.73
 , 
Today: มี.ค. 18, 2018