อาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

สรุปแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก ครั้งที่ 2

กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดสัมมนาสรุปแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก ครั้งที่ 2 ตามโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก

 

 

    เมื่อวันที่ 6 ต.ค.60   ที่โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก ครั้งที่ 2 ตามโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. กระทรวงคมนาคม ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดการเชื่อมต่อและอำนวยความสะดวก ลดปัญหาการจราจรบนท้องถนน รองรับระบบรถไฟความเร็วสูง

รวมทั้งเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำประเด็นข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก พร้อมทั้งมีการนำเสนอโครงข่ายแนวเส้นทาง รูปแบบการลงทุน แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี และแนวคิดในการแก้ไขปัญหาจราจรให้ประชาชนชาวพิษณุโลกได้รับทราบ โดยมีผู้เข้าการสัมมนารับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้กว่า 100 คน

    นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กล่าวว่า การจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก ครอบคลุมระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่พ.ศ.2565-2594 รวมระยะทาง 113.2 กิโลเมตร โดยระยะที่ 1 ประกอบด้วย6 เส้นทาง คือ สายสีแดง สายมีน้ำเงิน สายสีส้ม สายสีม่วง สายสีชมพู และสายสีเขียว เปิดบริการในปี 2565 ส่วนระยะที่ 2 ประกอบด้วย 2 เส้นทาง คือ สายสีเทา และสายสีเหลือง และส่วนต่อขยายจากระยะที่ 1 อีก 3 เส้นทาง คือ ส่วนต่อขยายสายสีแดง ส่วนต่อขยายสายสีน้ำเงิน และส่วนต่อขยายสายสีม่วง คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2574 ซึ่งมีความมั่นใจว่าจะดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลกได้อย่างแน่นอน