อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

ชาวชมพูร่วมใจจัดกิจกรรมปลูกพืชอาหารช้าง

ชาวชมพูร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ร่วมกับ กลุ่มมอเตอร์ไซค์เอ็นดูโร่ ใจจัดกิจกรรมปลูกพืชอาหารช้าง สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และเป็นแนวกันชนให้ช้างหากินอยู่ในพื้นที่

 

 

 ชาวบ้านในตำบลชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ร่วมกับ กลุ่มมอเตอร์ไซค์เอ็นดูโร่ ได้ร่วมใจกันจัดกิจการรมปลูกพืชอาหารช้าง ที่บริเวณฐานแตกบ้านร่มเกล้า ม.11 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง โดยชาวบ้านในหมู่บ้านชมพู และกลุ่มคนรักการขับขี่มอเตอร์ไซร์เอ็นดูโร่ ได้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ในชุมชนเขตตำบลชมพู ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธ์ไม้นาๆชนิดอีกทั้งสัตว์ป่าที่ยังมีอย่างชุกชุม โดยเฉพาะช้าง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในตำบลชมพู และผู้นำหมู่บ้าน ตลอดจนกลุ่มผู้รักการขับขี่มอเตอร์ไซค์เอ็นดูโร่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกพืชอาหารช้างขึ้น ในพื้นที่เขตติดต่ออุทยานแห่งชาติทุ่งสแลงหลวง พร้อมกับร่วมกัน ทำโป่งเกลือ (Salt Lick) เพื่อสร้าง แหล่งแร่อาหารทางธรรมชาติที่ขาดไม่ได้ของสัตว์ป่าโดยที่สัตว์ป่าทุกชนิดต้องมาอาศัยกินดินโป่ง เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายของสัตว์แต่ละเภท

ดังนั้นในวันนี้ชาวบ้านจึงได้ร่วมใจกันปลูกพืชอาหารช้างซึ่งเป็นต้นไผ่ เพื่อเป็นแนวกันชนให้ช้างหากินอยู่ในพื้นที่ และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ อีกทั้งร่วมกันทำโป่งเกลือ เพื่อให้สัตว์นาๆชนิดที่มีอยู่จำนวนมาก ได้มาอาศัยแทะกินสร้างภูมิต้านทาน

ซึ่งถือเป็นการร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนในชุมชนได้ตระหนักเกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติที่อยู่รายล้อมรอบชุมชน และเพื่อร่วมกันรักษาผืนป่าแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่กว้างใหญ่ของป่าผืนนี้ให้อยู่คู่กับชุมชนสืบไป.