อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

ม.นเรศวรเตรียมจัดงานแสดง

 “อาภรณ์ 4 มรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น” จับมือ 3 จังหวัด โชว์มรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

 

 

            วันที่ 15 ม.ค. ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผศ.ดร.ดนัย  เรียบสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในฐานะผู้จัดงาน ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “อาภรณ์ 4 มรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ จ.พิษณุโลก จ.อุตรดิตถ์ และ จ.สุโขทัย จัดแสดงทอผ้าประยุกต์จาก จ.พิษณุโลก ผ้าทอโบราณอายุกว่า 200 ปี จากพิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก จ.อุตรดิตถ์ และ เครื่องประดับทองคำมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท จากร้านบ้านทองสมัย จ.สุโขทัย และเครื่องประดับที่ออกแบบจากลายผ้า ด้วยนวัตกรรมเครื่องพิมพ์สามมิติรังสรรค์ผลงานโดยทีมอาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมชมการแสดงมรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทรรศการอาภรณ์ 4 มรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม Workshop การออกแบบลายผ้าทอและการออกแบบเครื่องประดับ

             ด้าน ผศ.ดร.ดนัย  เรียบสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ดำเนินการโครงการอาภรณ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 และสำหรับในปีนี้ “อาภรณ์ 4” จัดขึ้นภายใต้ชื่อ“มรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น” พร้อมแสดงศักยภาพด้านการออกแบบโดยนำนวัตกรรมมาช่วยสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น บริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่อไปในอนาคต พร้อมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตเรื่องการออกแบบและความกล้าแสดงออก รวมถึงช่วยประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องลายผ้า ลายทอง เครื่องประดับและการแต่งกายให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยที่ใช้ผ้าทอลับแลในการออกแบบและตัดเย็บ การแสดงแบบเครื่องประดับจากร้านบ้านทองสมสมัย ร่วมพูดคุยแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการได้ร่วมเป็นทีมงานในการออกแบบผ้าทอลับแลและเครื่องประดับทอง โดยคุณจงจรูณ มะโนคำ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ลับแล คุณอโนมา มากลิ่น ทายาทร้านบ้านทองสมัย และ คุณวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ ผู้ออกแบบผ้าทอ จ.พิษณุโลก การแสดงแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย โดยใช้ผ้าทอลับแล และลายผ้าทอที่ออกแบบจากอาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

              นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับและลายผ้าชุดคิวอาร์โค้ด เป็นการนำรูปแบบของเทคโนโลยีผสมผสานกับเทคนิคและงานฝีมือของช่างทองโบราณและช่างทอผ้า โดยเมื่อนำโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมาสแกนคิวอาร์โค้ดด้วยระบบแอพอาภรณ์ ก็จะสามารถเชื่อมต่อไปยังคลิปวิดีโอแสดงเรื่องราวบนลายผืนผ้านั้นๆ สร้างความประทับใจและแปลกใหม่ให้กับผู้พบเห็นเป็นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้จะจัดงานอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค. 61 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.ดนัย  เรียบสกุล เบอร์โทรศัพท์ 08-1636-4870 ทุกวันเวลาราชการ.