อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

ชาวนา ต.ท่านางงาม สู้กับน้ำเต็มที่ ทำคันกั้นเร่งเกี่ยวก่อนกำหนด

ชาวนา ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ที่ติดกับคลองบางแก้ว  หรือ แม่น้ำยมสายเก่าอีกจำนวนมากยังคงสู้กับระดับน้ำที่กำลังไหลเข้าท่วมนาข้าวอย่างเต็มที่  เร่งเก็บเกี่ยวข้าวก่อนกำหนดขาย แม้ว่าจะได้ราคาต่ำ ตันละ 3,000 บาท 

 

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จ.พิษณุโลก พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมส่วนใหญ่ขณะนี้อยู่ในเขตลุ่มน้ำยม ทั้งแม่น้ำยมสายหลักในเขตต.คุยม่วง ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ และแม่น้ำยมสายเก่า หรือ คลองบางแก้ว  ในเขตบ้านคลองคู ม.4  ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ ที่กำลังประสบปัญหาน้ำจากน้ำฝนที่ตกหนัก และไม่สามารถระบายออกได้ เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำยมสายเก่าเพิ่มระดับสูงเกือบล้นตลิ่ง ขณะนี้ ในพื้นที่จะพบเห็นภาพชาวนาหลายแปลง เร่งว่าจ้างรถเกี่ยวข้าว มาเกี่ยวข้าวก่อนกำหนด นำไปขายได้ราคาตันละ 3,000-4,000 บาท และอีกหลายแปลง จะพบเห็นภาพจ้างรถแบ็คโฮ มาทำคันดินกั้นแปลงนาข้าว พร้อมกับติดเครื่องสูบน้ำออก ขณะที่วัดย่านขาด ม. 8 ต.ท่านางงาม ชาวนาก็ช่วยกันตากข้าวในลานวัด ทั้งข้าวที่เตรียมเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูกาลผลิตหน้า และข้าวที่เกี่ยวมาก่อนกำหนด เพื่อลดความชื้น นำไปขายได้ราคาสูงหน่อยตันละ 5,000 บาท

นายบำรุงศักดิ์  โพธิ์ศรี อายุ 27 ปี ชาวนาม.5 บ้านห้วยชัน ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ตนมาทำนาที่ม.4 บ้านคลองคู ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ ขณะนี้กำลังประสบปัญหาน้ำในทุ่งนาบริเวณนี้ เขตติดต่อระหว่างม.4 และม. 7 มีปัญหาน้ำท่วมในทุ่งนาวงกว้าง หลายรายไม่สามารถนำรถลงไปเก็บเกี่ยวได้ แต่สำหรับตน ต้องเร่งจ้างรถเกี่ยวมาเกี่ยวข้าวก่อนกำหนด ก่อนถึงเวลาเก็บเกี่ยว 10 วัน เพราะมีแนวโน้มว่าน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เพราะบริเวณนี้ รับน้ำฝนมาจากเขตอ.เมือง และไม่สามารถระบายออกคลองบางแก้ว หรือ แม่น้ำยมสายเก่าได้ ระดับน้ำในคลองสูงมาก เกี่ยวไปขายได้ตันละ 3,000-3,500 บาท

นางสาวอภิญญา  ไทรนนทรี อายุ 30 ปี ชาวนาม.8  ต.ท่านางงาม ที่กำลังนำข้าวที่เกี่ยวก่อนกำหนดมาตากในลานวัดย่านขาด เปิดเผยว่า ปีนี้น้ำมาเร็วมาก ทั้งน้ำฝนที่ตกชุกมาตลอด  และน้ำในคลองบางแก้ว ทำให้นาข้าวในบริเวณนี้เผชิญปัญหาน้ำท่วมนาข้าว ชาวนาต่างต้องช่วยเหลือตัวเองโดยทำคันดินกั้นแปลงนา แล้วสูบน้ำออก ค่อย ๆ เก็บเกี่ยวทีละแปลง และหลายรายโดยเฉพาะตนต้องเกี่ยวข้าวก่อนกำหนด ปลูกข้าวพันธ์ กข. 41 อายุ ข้าว 115  วัน  ต้องเก็บข้าวก่อนกำหนดถึง 10 วัน ทำให้ได้เมล็ดข้าวไม่เต็มที่ และมีความชื้นสูง ต้องนำมาตากก่อน 3 แดด พอจะขายได้บ้างตันละ 5,000 บาท