อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

มหกรรมสินค้าภาคเหนือตอนล่าง 1 ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล

กลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง 1 แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมสินค้าภาคเหนือตอนล่าง 1 ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล ที่จังหวัดชลบุรี

 

 

 

   บ่ายวันที่ 11 พ.ค.60  ที่โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนเตรียมจัดงานมหกรรมสินค้าภาคเหนือตอนล่างภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล โดยมีพาณิชย์จังหวัดและผู้แทนพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์ เข้าร่วมแถลงฯ

    สำหรับงานมหกรรมสินค้าภาคเหนือตอนล่างภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2560 ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมตลาดในประเทศ มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าระดับส่งออกในประเทศและภูมิภาค ภายใต้โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนและสร้างพันธมิตรการค้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศเครือข่าย ปีงบประมาณ 2560 ส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดสินค้า otop / SMRs/moc biz club /Gi /สินค้าอินทรีย์และสินค้าศักยภาพของจังหวัด ให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนภายใต้การส่งเสริมการค้าที่เหมาะสม

โดยให้เข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อผู้บริโภคผู้ค้าใหม่ๆมีช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นและช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายส่งผลให้สามารถสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเชื่อมโยงและเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและพัฒนาระดับภูมิภาคระดับประเทศและก้าวสู่ระดับนานาชาติได้ตามลำดับอันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของภูมิภาคและประเทศต่อไป โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 200 ร้าน ซึ่งประชาชนที่ไปร่วมงานจะได้ชิม ช็อป และชมการแสดงโชว์ของดารา ศิลปินนักร้องจากค่ายดังต่างๆมากมาย