อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

อำเภอบางระกำเร่งขุดเปิดคันดินกั้นน้ำเปิดทางน้ำไหลป้องกันน้ำท่วม

 
นายอำเภอบางระกำส่งรถแบ็คโฮเข้าขุดเปิดทางน้ำ ที่คันดินกั้นน้ำฤดูแล้งชุมแสงสงคราม เพื่อป้องกันน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
 
 

วันที่ 19 พ.ค.60 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.พิษณุโลกได้คลี่หลายพื้นที่แล้ว จากฝนที่ตกหนัก 3 วันก่อน ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำป่าไหลหลากที่ท่วมเร็วและลงเร็ว บริเวณ อ.วัดโบสถ์ อ.เนินมะปราง ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เช้าวันนี้มีน้ำป่าที่ไหลมากในเขตอ.นครไทย ทำให้เช้านี้ถนนเส้นนครไทย-นครชุม ที่กำลังทำท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ ทางเบี่ยงน้ำท่วมตัดขาด  แถวที่ทำการประปาส่วนภูมิภาคห่างทางแยกประมาณ  200 เมตร 

ส่วนที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก น้ำฝนที่ตกหนักมากในเขต จ.แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก ได้เริ่มไหลเข้ามาสู่ อ.บางระกำ เช้าวันนี้ ระดับน้ำยมในเขต ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ สูงขึ้นมาก แรงของน้ำได้กัดเซาะ คันดินกั้นแม่น้ำยม ที่ อบต.ชุมแสงสงคราม สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งแตกเป็นทางยาว กระแสน้ำได้ไหลลงสู่ตัวอำเภอบางระกำอย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่ถึงระดับวิกฤติ  นายอัครโชค  สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ ได้เข้าตรวจสอบสถานการณ์คันดินที่แตก พร้อมกับสั่งการให้อบต.ชุมแสงสงคราม นำรถแมคโครมาเร่งเปิดทางน้ำให้น้ำไหลลงไปเร็วขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ตอนบนของจังหวัดสุโขทัย และได้ให้โครงการชลประทานยม-น่าน เปิดบานประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว ระบายน้ำสู่แม่น้ำยม พร้อมแจ้งให้ผู้นำท้องที่ตอนล่างคันดินได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนราษฎรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเก็บข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้ไว้ในที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยที่มักเกิดเป็นประจำในช่วงฤดูน้ำหลาก
ขณะที่คันดินอีกหนึ่งจุดบริเวณตำบลท่านางงาม อ.บางระกำ ที่อยู่ด้านท้ายเขื่อนดินบ้านกรุงกรัก ที่สร้างไว้กักเก็บน้ำใช้ช่วงหน้าแล้ง ก็ถูกแม่น้ำยมกัดเซาะพังเช่นกัน 
ซึ่ง นายอัครโชค  สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางระกำยังไม่ได้รับผลกระทบนอกจากคันดินที่กั้นน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งที่ถูกแรงดันน้ำเสียหายและได้มีการสั่งการให้เปิดคันดินเป็นที่เรียบร้อย