อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

จังหวัดพิษณุโลกและเหล่ากาชาดจังหวัดเตรียมจัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2561

นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ได้กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2561 ขึ้นในระหว่างวันที่ 9 -  20 มกราคม 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ดังนั้นทางจังหวัดพิษณุโลกและเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจัดงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  จึงได้จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   เพื่อขอพระบรมราชานุญาต ในการจัดงานฯ ขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.29 น. เป็นต้นไป ที่บริเวณศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์  โดยพิธีบวงสรวงดังกล่าว มีบัณฑิตประกาศพระบรมราชโองการบวงสรวง  ถวายเครื่องสังเวยตามพิธีพราหมณ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวคำขอพระบรมราชานุญาตจัดงาน   ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

     สำหรับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ปี 2561 เป็นการจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOPและหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณะประโยชน์และสาธารณกุศลของจังหวัดต่อไป