อาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นำถุงยังชีพจำนวน 530 ชุด ที่ทางสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอคือ อำเภอวังทอง อำเภอพรหมพิรามและอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

โดยแบ่งเป็นจำนวน 4 จุด คือ

จุดที่ 1 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 174 ชุด

จุดที่ 2 ณ วัดคลองตาล หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จำนวน 169 ชุด

จุดที่ 3 ณ ศาลาอเนกประสงค์ SML หมู่ที่ 6 ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จำนวน 147 ชุด และ

จุดที่ 4ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จำนวน 40 ชุด

ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่มารอบรับถุงยังชีพในครั้งนี้ต่างดีใจและขอบคุณที่ทางสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนและไม่ทอดทิ้งประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้.