อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

รวมพลคนกินนมแม่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์

โรงพยาบาลพุทธชินราช รวมพลคนกินนมแม่ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  หนุนประชาชนให้ความสำคัญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สร้างสุขภาวะและอนามัยที่สมบูรณ์แก่เด็ก

วันที่ 11 ส.ค. 60 ที่ห้องพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมืองพิษณุโลก นายแพทย์ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช เป็นประธานพิธีเปิด โครงการรวมพลคนกินนมแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ของวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เพื่อสร้างความตระหนักในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้เป็นวัฒนธรรมและวิธีปฏิบัติของมารดาไทย การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน เพื่อสนับสนุนให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มมากขึ้น

นายแพทย์ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช กล่าวว่า จากสถิติของโรงพยาบาลพุทธชินราช เป็นที่น่ายินดีเนื่องจากคุณแม่ ที่ดูแลและสามารถให้นมเกิน 6 เดือน จำนวนมากกินหลักพัน  โครงการนี้ประสบผลสำเร็จ  เพราะอีก 20 ปีข้างหน้าเด็กเหล่านี้จะเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป ถ้าคนไข้ที่ฝากครรภ์กับโรงพยาบาลที่เลี้ยงลูกด้วยนมเกิน 60 เปอร์เซ็นต์