อาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

แม่ทัพภาคที่3 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกปลูกต้นไม้มงคล ก่อนเปิดเส้นทางใหม่(เส้นใหม่)ขึ้นสักการะพระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง อำเภอวังทอง

       เมื่อวันที่ 10 ส.ค.60 )  พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่3 พร้อมด้วยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและพระมหาธนศักดิ์ รองเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันประกอบพิธีเปิดเส้นทางใหม่(เส้นใหม่) ที่ใช้ขึ้นไปสักการะพระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องด้วยในปัจจุบันเส้นทางการไปสักการะพระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง ช่วงก่อนถึงองค์พระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง นั้น มีความชันเป็นทางโค้งอันตรายมาก ถนนแคบ และรถต้องวิ่งสวนกัน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและไม่สะดวกต่อการสัญจรขึ้นไปสักการะพระมหาชัยเจดีย์ และไม่สะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์ที่จะเดินทางไปปฎิบัติกิจของสงฆ์

     กองทัพภาคที่ 3 โดยกรมทหารช่างที่ 3 กองพลพัฒนาที่ 3 จึงได้ร่วมกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ดำเนินการก่อสร้างเส้นทาง(เส้นใหม่) ขึ้นสักการะพระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง โดยใช้งบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคผ่านทางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ทั้งนี้ได้มีการทำการประชาคมร่วมกับราษฎรในพื้นที่ไปเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 และกระทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้  

 


     ในโอกาสเดียวกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 และผู้ร่วมในพิธีได้ร่วมกัน ประกอบพิธีห่มผ้าพระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง และมอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับราษฎรหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 ตำบลสมอแข จำนวน 40 ต้นและร่วมปลูกต้นไม้ บริเวณสองข้างทางเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจของราษฎรและส่วนราชการในพื้นที่อีกด้วย