อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

จังหวัดพิษณุโลกกิจกรรม กาแฟยามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2560โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

 เมื่อวันที่  18 พ.ค.60   ที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ในกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 โดยมีท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก โดยในครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพ

   สำหรับกิจกรรมกาแฟ ยามเช้า เป็นกิจกรรมที่จังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะทำให้เกิดประโยชน์ในการประสานงานหรือการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ส่วนกิจกรรมกาแฟ ยามเช้า ในครั้งต่อไปเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม